Homemade Leaf Springer

We zijn momenteel druk bezig met een Boardtracker en daar gebruiken we een springer voor. Om er een eigen stijl aan te geven hebben we gekozen voor een Homemade one!

homemade leaf springer
homemade leaf springer